Software Development Academy (SDA)

Software Development Academy jest pierwszą w Polsce Akademią Programowania. Wszystkie kursy pozwalają od zera nauczyć się programowania. Szkolenia oraz merytoryka realizowanych warsztatów są przygotowywane w oparciu o potrzeby pracodawców i konsultowane z ekspertami, którzy na co dzień zarządzają zespołami programistów.

Podczas kilkumiesięcznych szkoleń uczestnicy stopniowo poznają zagadnienia programistyczne. Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom oraz pozyskanemu doświadczeniu są przygotowani do realizacji pierwszych projektów informatycznych oraz poszerzania swoich kompetencji w firmach partnerskich. W trakcie trwania szkolenia zaangażowane przedsiębiorstwa śledzą postępy uczestników, a także mogą tworzyć dla nich własne zadania poprzez udostępnione do tego celu narzędzia. Szkolenie każdorazowo kończy się projektem praktycznym, który trafia do portfolio absolwenta. Każdy uczestnik szkolenia, który nabędzie umiejętności, a także wykaże się 60% obecnością, bierze udział w Speeddata – szybkich randkach z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem.

W obszarze szkoleń z zakresu programowania Software Development Academy działa od lutego 2014 roku. Od tego czasu firma wykształciła blisko 150 absolwentów, którzy zasilili zespoły blisko trzydziestu przedsiębiorstw z branży nowych technologii.

Bootcampy prowadzone przez Software Development Academy (SDA)

Wpisy dotyczące Software Development Academy (SDA)