Audyt oprogramowania - dowiedz się wszystkiego o systemie IT w twojej firmie

Audyt oprogramowania – dowiedz się wszystkiego o systemie IT w twojej firmie

Audyt oprogramowania jest wieloetapowym procesem, który ma na celu ocenę jego jakości i efektywności działania systemu IT. Służy również do sprawdzenia legalności programów używanych w twojej firmie, standardów obowiązującymi w danej branży oraz ocenie zadowolenia korzystających z nich użytkowników. Audyt mogą przeprowadzić specjaliści z twojego przedsiębiorstwa. Możesz także poprosić o pomoc zewnętrzną firmę audytorską.

1. Dlaczego przeprowadzanie audytu oprogramowania jest konieczne?

2.  Etapy audytu legalności oprogramowania

3. Audyt oprogramowania należy przeprowadzać regularnie

Dlaczego przeprowadzanie audytu jest konieczne?

Kontrola systemu informatycznego jakim jest audyt oprogramowania to złożony proces, podczas którego specjaliści kontrolują kod źródłowy i szczegółowo zapoznają się z dokumentacją oprogramowania oraz wykonują testy. Wszystko po to, aby ocenić jego pracę i wydajność systemów operacyjnych, wychwycić ewentualne błędy i luki w zabezpieczeniach. Bardzo ważną sprawą jest audyt legalności oprogramowania. Pozwala on stwierdzić, czy oprogramowanie używane jest zgodnie z prawem. Korzystanie z nielegalnego oprogramowania może narazić twoja firmę na nieprzyjemne konsekwencje. Obecnie coraz częściej w trakcie audytów oprogramowania stosowana jest automatyzacja IT. Może być przeprowadzana za pomocą różnych środków służących np. systemu do zarządzania infrastrukturą IT, wdrażaniem aplikacji i ich monitorowaniem i zarządzaniem bazami danych. Wprowadzenie automatyzacji IT pozwala na skróceniu czasu trwania audytu i ulepszenie pracy systemu. Nad całym procesem audytu czuwa manager IT. Zarządza on tez wszystkimi projektami informatycznymi w firmie. Dzięki nowoczesnej technologii, może to robić za pomocą urządzeń mobilnych.

Zobacz:   Jaki hosting stron internetowych dla małych firm?

Etapy audytu legalności oprogramowania

Audyt IT jest jednym z najważniejszych procesów w działalności firmy. Pamiętajmy, że używanie nielegalnego oprogramowania niesie za sobą sankcje prawne, z pozbawieniem wolności włącznie. Audyt składa się z kilku części, z których pierwszą jest inwentaryzacja oprogramowania. To nic innego, niż sprawdzanie, najczęściej automatyczne, aplikacji zainstalowanych w komputerach firmowych. Potem zgromadzone dane porównuje się ze stanem zakupionych licencji. Na końcu sporządza się raport i opracowuje program naprawczy, np. kupując brakujące licencje. 

Audyt oprogramowania należy przeprowadzać regularnie

Ponieważ komputery firmowe pracują niemal bez przerwy, audyt IT, należy przeprowadzać regularnie, przynajmniej raz do roku. W sprzęcie informatycznym są często instalowane nowe programy i aplikacje, dlatego trzeba trzymać rękę na pulsie. W przypadku awarii systemu lub innych nieprawidłowości, kontrola powinna być przeprowadzana częściej. Pozwoli to na zlokalizowanie błędów i ich usunięciu. Ponieważ samo gromadzenie danych jest pracochłonne, zaleca się korzystanie z systemów automatycznych. 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments